Compteur gratuit NL - UK - FR

De doelstelling van de vereniging is hulp te bieden aan de gemeenschappen van de dorpen Tekinawane, Intifirkit en Adjangafa die zich in het sahelgebied van Niger bevinden, ten zuidwesten van Tchintabaraden (provincie Tahoua).

Het gebied wordt bevolkt door zo'n 5 à 6.000 inwoners waarvan hoofdzakelijk Wodaabe-Peul.

Deze bevolkingsgroepen leven voornamelijk van runderteelt, waardoor zij grotendeels een nomaden­bestaan leiden.

De afname van de seizoenregens, het daaruit volgende verder oprukken van de woestijn en de demogra­fische druk van de sedentaire bevolkingsgroepen uit het zuiden, maken het voortbestaan van de noma­den steeds onzekerder: de waterputten drogen op, de runderkuddes passen zich maar moeilijk aan de klimaatswijzigingen aan, de school was gehuisvest in een hutje van takken, de polikliniek bevindt zich op 40 km afstand…

Deze situatie brengt de nomaden ertoe dat ze zich gedeeltelijk beginnen te vestigen rond basisvoorzie­ningen zoals waterbronnen en scholen.

De hulp die Azawagh biedt, concentreert zich op de basisbehoeften zoals de bevolking die zelf kenbaar heeft gemaakt : watervoorziening (putten en boringen), bouw van scholen, kamelenteelt, …

  • Het project AZAWAGH brengt ons in aanraking met een aantal grote problemen van deze tijd: de opwarming van de aarde, onderontwikkeling, de grote cultuurverschillen tussen de volkeren, de emigratie van Afrikanen naar Europa.

  • Diegenen die dieper op deze problematiek wensen in te gaan vinden bibliografie als bijlage.

  • Om de mensen die ons helpen door hun giften of door hun raadgevingen op de hoogte te houden, publiceren wij regelmatig een nieuwsbrief, Hebdromadaire genoemd, op het internet.

  • Wilt U zich eens naar het land van de Woodabe begeven, ga dan naar de fotoverzameling.

  • Contact : om ons te steunen met een gift of om meer te weten over het project.

  • gift
    © 2007 Azawagh - Website by www.stephanie.2photographes.be